Ons gedreven team van (gedrag)specialisten sluit aan bij de persoonlijke route die ieder kind volgt, in groepen die passen bij zijn of haar niveau en behoeften. Altijd in samenwerking met jou als ouder en de betrokken (zorg)partners. Sámen werken we toe naar een solide basis voor ieder kind, om zelfredzaam, vol zelfvertrouwen en stevig met beide benen in de maatschappij te staan.

  • Uniek aanbod van gespecialiseerd onderwijs
  • Voor kinderen die zeer moeilijk leren tot vwo
  • Onderwijs vanuit positieve gedragsondersteuning
  • Een team vol gepassioneerde (gedrags)specialisten
  • Expertisecentrum voor regulier onderwijs en ouders

Breed aanbod van gespecialiseerd onderwijs Unieke combi van SO & SBO

OEC ‘t Ravelijn biedt een unieke combinatie van Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO); oftewel gespecialiseerd onderwijs. Voor kinderen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen, leerproblemen of meervoudige problematiek niet tot leren en ontwikkeling komen in het basisonderwijs.

Lees meer over SO & SBO

speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk

Leren leren, leren leven! Kwadraatonderwijs voor hoogbegaafde kinderen

OEC ‘t Ravelijn biedt ook Kwadraatonderwijs aan hoogbegaafde kinderen. We dagen uit, inspireren en stimuleren hen tot een zo optimaal mogelijke persoonlijke ontwikkeling en onderlinge samenwerking. Wij stemmen ons aanbod af op een brede ontwikkeling van je kind.

Lees meer over Kwadraatonderwijs

't Ravelijn

Positive behavior support Leren met positieve gedragsondersteuning

Op ‘t Ravelijn werken we met Positive Behavior Support (PBS), oftewel: positieve gedragsondersteuning. Dit houdt in dat we gewenst gedrag stimuleren & belonen en negatief gedrag zo veel als mogelijk negeren. Dat doen we met hulp van ons eigen beloningssysteem.

Lees meer over PBS Bekijk de video

Onze kernwaarden

Bij alles wat we op ‘t Ravelijn doen, staan onze kernwaarden respect, veiligheid & verantwoordelijkheid centraal.

Respect…
…voor de ander, de omgeving en jezelf!
Veiligheid…
…door samen te zorgen voor een fijne en veilige plek waar je jezelf kunt zijn!
Verantwoordelijkheid…
…door gezamenlijke afspraken na te komen en normen & waarden te respecteren!

Extra ondersteuning

Time in-lokaal

Het kan natuurlijk voorkomen dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben om hun doelen te halen. Die krijgen ze onder meer in ons Time in-lokaal. Onder begeleiding van een leraarondersteuner kunnen ze hier een moment van rust en ontspanning pakken. We bieden het kind letterlijk een time-in, nog vóór een situatie de kans krijgt om te escaleren.

Check in-Check out (Ci-Co)

Voor een kleine groep leerlingen werken we met Check in-Check out. Vóór, tijdens en na schooltijd bespreken we met hen hun doelen, hoe zij daar die dag aan kunnen werken en hoe dat uiteindelijk is verlopen. Dit tijdelijke 1-op-1-contact met onze PBS-coach is voor het kind een extra stok achter de deur om zijn of haar doelen te behalen. Samenwerking met het thuisfront is hierbij cruciaal.

Touwladder

Andere leerlingen krijgen extra ondersteuning van onze autismecoaches, in de Touwladder. Een hulpklas gericht op psycho-educatie, emotieregulatie of leren werken. Net als bij een echte touwladder komen kinderen zo steeds een stapje verder in hun ontwikkeling.

speciaal onderwijs OEC 't Ravelijn steenwijk extra ondersteuning

Prikkelarme én doe-rijke omgeving

Op ‘t Ravelijn scheppen we een duidelijk, veilig en voorspelbaar schoolklimaat vol regelmaat en structuur. Ons schoolgebouw - een rustgevende, natuurrijke en prikkelarme omgeving - sluit hier naadloos bij aan.

Dat neemt niet weg dat kinderen bij ons ook naar hartenlust kunnen bewegen, koken, creëren en spelen. In onze sportzaal, keuken en op ons groene schoolplein. Zo ontdekken ze waar hun hart en talenten liggen. Maar ook dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een gelukkiger leven.

speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk

Rots & Water-training

Alle leerlingen krijgen de Rots & Water-training. Zij leren hierin hun energie op een positieve manier in te zetten, de eigen weerbaarheid te vergroten en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. Samen met de zes Rots & Water-trainers houden we jaarlijks 10 bijeenkomsten van 45 minuten per groep.

Lees meer over Rots & Water

speciaal onderwijs OEC 't Ravelijn steenwijk
Telefoonnummer:
0521 - 71 25 00
Openingstijden:
8.00 - 16.30 uur
Lestijden:
8.30 - 14.00 uur
Gezonde School SWPBS Nl School Gecertificeerd ouderbetrokkenheid school Rots- & waterschool