Onderwijs dat bij je kind past

Ondanks dat we op ‘t Ravelijn zowel SBO als SO geven, denken we niet in hokjes. We bieden ons gespecialiseerde onderwijs gemengd aan en kijken altijd op individueel niveau wat een kind nodig heeft. Om alle onduidelijkheid weg te nemen, leggen we toch graag kort het verschil uit tussen beide onderwijsvormen.

Speciaal basisonderwijs (SBO)

Voor kinderen met milde vormen van leer- en gedragsproblematiek. Onderwijs dat dichtbij het reguliere basisonderwijs staat, maar door de extra ondersteuning, kleinere klassen en structuur veel beter aansluit bij het kind.

Speciaal onderwijs (SO)

Voor kinderen die zeer moeilijk tot leren komen in het basisonderwijs of vastlopen door (zeer) complexe leer- en/of gedragsproblematiek. Ook hen bieden we structuur, gerichte ondersteuning en een pedagogisch klimaat waarin ze zich veilig voelen. Daarnaast maken we individuele afspraken en stellen persoonlijke doelen op. Verder krijgen zij waar nodig extra ondersteuning van onze (gedrags)specialisten.

speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk
Telefoonnummer:
0521 - 71 25 00
Openingstijden:
8.00 - 16.30 uur
Lestijden:
8.30 - 14.00 uur
Gezonde School SWPBS Nl School Gecertificeerd ouderbetrokkenheid school Rots- & waterschool