Blijf op de hoogte... …van het laatste nieuws over speciaal onderwijs

OEC ‘t Ravelijn is een onderwijsorganisatie die continu in beweging is, voor een zo optimaal mogelijk aanbod van gespecialiseerd onderwijs. Daarnaast volgen wij als Onderwijs Expertise Centrum de ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. We houden je graag op de hoogte!

Bekijk het nieuws  Bekijk onze nieuwsbrief

Duim omhoog in ons onderwijs Leren met positieve
gedragsondersteuning!

OEC ‘t Ravelijn biedt een unieke combinatie van Speciaal Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs en Kwadraatonderwijs; oftewel gespecialiseerd onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich bij ons in een positief, veilig en gezond schoolklimaat vol regelmaat en structuur. Dat doen we met de duim omhoog, vanuit de methodiek Positive Behavior Support (PBS)!

Meer over ons aanbod

speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk

Duim omhoog in onze organisatie Gedreven en breed opgeleid team!

OEC ‘t Ravelijn werkt met een breed opgeleid team van specialisten. Allemaal staan ze klaar voor kinderen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen, leerproblemen of meervoudige problematiek niet tot leren en ontwikkeling komen in het basisonderwijs. Of hoogbegaafde kinderen die behoefte hebben aan specifieke begeleiding. We worden daarbij actief ondersteund door onze Oudercommissie en Medezeggenschapsraad!

Meer over onze organisatie

speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk

Duim omhoog in ons OEC Specialist in speciaal
onderwijs!

OEC ‘t Ravelijn heeft veel kennis en ervaring in huis op het gebied van gespecialiseerd onderwijs. Als Onderwijs Expertise Centrum zijn we een vraagbaak voor het basisonderwijs dat tegen gedrags- en leerproblematiek van leerlingen aanloopt. En een adviescentrum voor ouders van kinderen bij wie het ontwikkelproces verstoord dreigt te worden.

Meer over ons OEC

speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk speciaal onderwijs basisonderwijs 't Ravelijn steenwijk
Telefoonnummer:
0521 - 71 25 00
Openingstijden:
8.00 - 16.30 uur
Lestijden:
8.30 - 14.00 uur
Gezonde School SWPBS Nl School Gecertificeerd ouderbetrokkenheid school Rots- & waterschool