Ons beloningssysteem

Om dit kracht bij te zetten, hebben we een eigen beloningssysteem met PBS-muntjes en RAVI’s (onze mascotte). We maken heldere afspraken met kinderen, zodat ze weten wat van hen verwacht wordt en wat gewenst gedrag is. Ook maken we duidelijk wat de mogelijke gevolgen en consequenties zijn van negatief gedrag.

Houden zij zich aan de afspraken en zijn ze een positief voorbeeld voor medeleerlingen? Dan ontvangen ze een PBS-muntje voor de groep. Hebben de kinderen samen genoeg muntjes verdiend? Dan krijgen ze een groepsbeloning. Daarnaast spaart ieder kind afzonderlijk voor een persoonlijke beloning uit onze PBS-winkel.

positive behaviour support speciaal onderwijs 't Ravelijn steenwijk
Telefoonnummer:
0521 - 71 25 00
Openingstijden:
8.00 - 16.30 uur
Lestijden:
8.30 - 14.00 uur
Gezonde School SWPBS Nl School Gecertificeerd ouderbetrokkenheid school Rots- & waterschool