Waarom Kwadraatonderwijs?

Sommige hoogbegaafde kinderen hebben meer nodig dan de extra verdieping en verbreding die het basisonderwijs kan bieden. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding om tegemoet te komen aan hun eigen onderwijsbehoeften. Voor deze kinderen is ons Kwadraatonderwijs bedoeld.

't Ravelijn

Vraag een persoonlijk gesprek aan

Niet elk hoogbegaafd kind heeft Kwadraatonderwijs nodig. De individuele leer- en ondersteuningsbehoeften spelen hierbij een doorslaggevende rol. We snappen goed dat je hierover vragen hebt. We komen daarom graag in contact, om jullie persoonlijke situatie te bespreken.

Kom in contact

't Ravelijn

Dit is ons Kwadraatonderwijs!

Omgaan met vraagstukken
Hoogbegaafde kinderen kunnen tegen diverse moeilijkheden aanlopen die hun ontwikkeling in de weg zitten. Denk hierbij aan perfectionisme, overgevoeligheid of een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onze medewerkers zijn getraind om hier adequaat mee om te gaan.
Werken met een topdown-aanpak
Wij werken in ons Kwadraatonderwijs met een topdown-aanpak. In plaats van stapje voor stapje iets onder de knie krijgen (‘bottom up’) schetsen we het gehele plaatje, om van daaruit naar een onderdeel te gaan (‘topdown’).
Leren samenwerken met anderen
Leren samenwerken is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod. Daarbij laten we kinderen evalueren wat hun eigen rol is in de samenwerking en wat de bijdrage van de ander daarin kan zijn. Zo leren we van elkaar en vullen we elkaar aan.

Kwadraatonderwijs Kom in contact!

Adres Kwadraatonderwijs:
Parallelweg 15
8332 JD Steenwijk

Telefoonnummer: 
0521 - 725 935

Lestijden:
8.30 - 14.15 uur

  't Ravelijn
  Telefoonnummer:
  0521 - 71 25 00
  Openingstijden:
  8.00 - 16.30 uur
  Lestijden:
  8.30 - 14.00 uur
  Gezonde School SWPBS Nl School Gecertificeerd ouderbetrokkenheid school Rots- & waterschool