Hanteringsplan verbale en fysieke agressie

Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Dat staat in de wet ‘Veiligheid op school’. Het uitgangspunt is voorkomen en bestrijden van ongewenst en agressief gedrag bij leerlingen, ouders, verzorgers en externen. Dit protocol omvat afspraken, procedures en protocollen omtrent verbale en fysieke agressie die gelden binnen ‘t Ravelijn. 

Telefoonnummer:
0521 - 71 25 00
Openingstijden:
8.00 - 16.30 uur
Lestijden:
8.30 - 14.00 uur
Gezonde School SWPBS Nl School Gecertificeerd ouderbetrokkenheid school Rots- & waterschool