Algemeen bijzondere school

Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van levensbeschouwelijke ervaringen en idee├źn staat daarbij voorop en niet het vormen tot een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig is voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting.
De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in school, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling zo evenwichtig mogelijk kan verlopen.
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het kind voorbereid wordt om zelfstandig deel te nemen aan de multiculturele samenleving. Wij werken hiervoor uit de methode 'Kleur op School'. 

Telefoonnummer:
0521 - 71 25 00
Openingstijden:
8.00 - 16.30 uur
Lestijden:
8.30 - 14.00 uur
Gezonde School SWPBS Nl School Gecertificeerd ouderbetrokkenheid school Rots- & waterschool