Rots & Water training

Sinds dit schooljaar wordt de Rots & Water training schoolbreed ingezet en wordt aangeboden aan elke groep. In het begin van het schooljaar hebben alle leerkrachten en onderwijzend personeel de één dag introductie training (EDIT) gevolgd. Samen met de zes Rots & Water trainers worden er wekelijks trainingen gegeven. Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 45 minuten per groep.

Ouders worden via de Parro app op de hoogte gehouden van wat er tijdens de lessen is geleerd. Na iedere les krijgt de groep een opdracht mee. Dit is een oefening die in de groep herhaald wordt om Rots & Water zo schoolbreed mogelijk te dragen. Het is belangrijk dat er thuis en op school over de training wordt gepraat en dat er wordt geoefend met wat tijdens de training wordt aangeboden.

Als een leerling bepaalde onderdelen nog lastig vindt kan deze leerling, na de reguliere lessen, ook nog in een extra groep geplaatst worden.  


Doel

De Rots & Water training heeft als doel kinderen te leren hun energie op een positieve manier in te zetten, de eigen weerbaarheid te vergroten en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. Het goed in contact komen en blijven met de eigen gevoelens. Maar ook het leren beheersen, vergroten en richten van de eigen kracht is onderdeel van de Rots en Water training. Gronden, centreren en focus zijn de belangrijke bouwstenen binnen de training.  De training leert de kinderen met begrip, respect en gevoel om te gaan met zichzelf en de mensen om hen heen.


Inhoud

Rots & Water is een psychofysieke training: via oefeningen, momenten van persoonlijke lichamelijke bewustwording en kringgesprekken wordt er gewerkt aan zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. De training houdt rekening met verschillen tussen jongens en meisjes en gaat ervan uit dat jongens over het algemeen een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg volgen (over gevoelens leren door te bewegen) en meisjes over het algemeen een verbaal-emotionele ontwikkelingsweg (over gevoelens leren door te praten).  

Lichaamsbewustzijn wordt in de Rots & Water training gezien als voorwaarde voor zelfbewustzijn. We doen weerbaarheidsoefeningen om te komen tot betere en efficiëntere sociale en mentale vaardigheden.  

 

De bouwstenen

Bouwstenen van de Rots & Water training zijn: 

 • Zelfkennis
  Ik weet wie ik ben, waar ik goed in ben, wat voor mij belangrijk is. 
   
 • Zelfbeheersing 
  Ik kan kiezen wat ik doe, ook in lastige situaties.
   
 • Zelfvertrouwen
  Ik vertrouw op mijn kracht, op mijn keuze, ik heb een doel. 
   
 • Zelfreflectie 
  Ik kijk terug op wat ik heb gedaan, wat kan ik ervan leren.
   

 

Meer weten over Rots & Water?
Kijkt u eens op de website www.rotsenwater.nl 

Voor vragen kunt u terecht bij één van onze Rots & Water trainers:

Marit Jorna m.jorna@oecravelijn.nl
Amanda Groen a.popken@oecravelijn.nl
Sandra de Jong s.dejong@oecravelijn.nl
Aliejet van der Zee a.vanderzee@oecravelijn.nl
Danny Vermeulen d.vermeulen@oecravelijn.nl
Lizzy Dijk l.dijk@oecravelijn.nl