Wat is PBS 

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede aanpak, gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. 

PBS is een aanpak die: 

 • Gebaseerd is op gedeelde waarden 
 • Preventief werkt 
 • Gebaseerd is op basis van data om gedragsvraagstukken te signaleren, te analyseren en aan te pakken. 

Op ’t Ravelijn is een PBS-stuurgroep samengesteld. Daarin zitten teamleden vanuit verschillende functies van de school. De stuurgroep PBS begeleidt en ondersteunt het schoolteam en zorgt voor communicatie naar buiten toe.  

Onze mascotte is Ravi. Op verschillende plekken op school hangt visualisatie waarop Ravi te zien is. Ravi dient ter ondersteuning van de gedragsverwachtingen die gelden op school. 
Bekijkt u vooral eens onderstaand filmpje, waarin PBS in het kort wordt uitgelegd door onze leerlingen.  

PBS film 't Ravelijn

 

Schoolwaarden 

Onze school heeft gekozen voor drie waarden.
Deze waarden vormen de basis binnen onze school.  

De drie waarden zijn:

 • Respect          
  Ik laat iedereen in zijn waarde en ik ben vriendelijk naar een ander. Ik ben eerlijk, ik zorg voor een ander en ik mag zijn wie ik ben. 

 • Veiligheid          
  Ik doe wat afgesproken is. Ik gebruik de materialen waar ze voor bedoeld zijn en ik houd mijn handen, voeten en spullen bij mezelf.  

 • Verantwoordelijkheid 
  Ik neem verantwoordelijkheid voor spullen, mijn gedrag en voor anderen. Wij zorgen samen voor elkaar. 

Vanuit deze drie waarden hebben wij onze gedragsverwachtingen geformuleerd. Iedere week wordt een PBS gedragsles gegeven in de groep, waarin de kinderen nieuwe gedragsverwachtingen leren of eerder geleerde gedragsverwachtingen herhalen.  

 

Belonen                     

Op ’t Ravelijn werken wij met een beloningssysteem. Wanneer een leerling zich aan de afspraken houdt, ontvang hij/zij een muntje. Deze kan in de klas ontvangen worden, maar ook op het plein, in de gymzaal of elders in de school.

In elke klas hangt een buis waar de gekregen muntjes in worden verzameld. Wanneer de buis vol is heeft de hele klas een groepsbeloning verdiend. 

In elke groep wordt ook een individuele beloningslijst bijgehouden. Bij elk gekregen muntje krijgt de leerling een streepje op de lijst. Wanneer hij/zij er 10 heeft, ontvangt de leerling Ravigeld.  
Iedere week komt het PBS kidsteam langs met de PBS beloningswinkel. De leerling mag hier met zijn verdiende Ravigeld een eigen gekozen beloning kopen. Dit kan een klein cadeautje zijn, maar er zijn ook beloningen als 10 minuten vrije tijd, een kookles of iets dergelijks.  
Op deze manier belonen wij goed gedrag van onze leerlingen.  

 

PBS Kidsteam  

In Februari 2019 zijn we gestart met het opzetten van een PBS kidsteam. Een kidsteam bestaat uit circa 6 leerlingen uit groep 7/8. Deze leerlingen komen één keer per maand bij elkaar onder leiding van de PBS coördinator. Tijdens deze bijeenkomsten wordt besproken hoe het met PBS gaat binnen ‘t Ravelijn. Waar moeten wij aandenken of opletten? Tevens kunnen kidsteamleden ideeën vanuit de leerlingen inbrengen, zodat de leerlingen nog meer betrokken worden binnen het proces. 

Het kidsteam heeft een aantal vaste taken: 

 • Voorbeeldrol voor andere leerlingen
 • Gedragslessen geven of creatief invullen (foto’s/filmpje) aan andere klassen  
 • 1 keer per 4 weken bijeenkomen om te vergaderen  
 • Runnen van PBS beloningswinkel die eens per week op een vaste dag langs komt 
 • Inkopen doen, bijhouden van inkoop/verkoop en reclame maken voor producten
 • Rondleidingen geven aan nieuwe leerlingen 


PBS pestpreventie 

Schooljaar 2019/2020 zijn wij gestart met de PBS pestpreventielessen. Op 't Ravelijn hebben wij gekozen voor een preventieve aanpak op het gebied van pesten. De PBS pestpreventielessen sluiten daar goed bij aan. Deze bestaat uit drie lessen waarin leerlingen wordt aangeleerd hoe zij op een positieve manier kunnen reageren op pestgedrag. Hoe zij een ander kunnen helpen wanneer zij zien dat iemand gepest wordt, maar ook hoe je moet reageren wanneer naar jou benoemd wordt dat jij degene bent die aan het pesten is.   

Wij hebben ook een PBS informatiefolder voor kinderen. Deze vindt u hier onder.