Aanmelden

Op onze school starten de meeste leerlingen niet in groep 1. Vaak gebeurt het dat leerlingen vastlopen in het reguliere onderwijs of een andere vorm van onderwijs en daarna worden aangemeld op onze school. 

Toelaatbaarheidsverklaring
Als ouder kiest u zelf een (reguliere) basisschool voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wilt u uw kind aanmelden voor speciaal onderwijs? Dan heeft u hiervoor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband in de regio waar u woont beslist over de afgifte van de TLV. Per samenwerkingsverband is dit anders ingericht. 

Observatieplaatsen
Als in een reguliere basisschool een leerling zich in een plotselinge crisissituatie bevindt, kan gebruik worden gemaakt van een tijdelijke plaatsing van maximaal twaalf schoolweken op OEC 't Ravelijn. Onder begeleiding van een coördinator van het samenwerkingsverband wordt dan beoordeeld wat de beste oplossing is voor de leerling. 

Aanmeldformulier
Klikt u op de link hieronder voor ons aanmeldformulier.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
OEC 't Ravelijn
Tel: 0521-712500
Of een mail sturen naar: aanmelding@oecravelijn.nl